O DONACE

KDO JSME?


Projekt Donace vychází z poslání Teo via nadačního fondu – “hledání cesty, jak pomocí vytváření hmotných dober naplňovat potenciál k uskutečňování dober duchovních”. Aktivně vyhledáváme a rozvíjíme projekty církevních právnických osob, nastavujeme jejich zacílení, navrhujeme financování i kroky k realizaci.

PROČ DONACE?


Při naší práci propojujeme nejen dárce se zakladateli projektů, ale i tvůrce projektů mezi sebou. Portál Donace usnadňuje tato propojení a podporuje rozvoj dárcovství uvnitř církve.

Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.

2. Korintským 9:10

Naše webová stránka používá k poskytování svých služeb a zajištění správného chodu webu soubory Cookies. Některé jsou nutné pro chod webu, trvalé přihlášení, zapamatování uživatelských předvoleb a jiné nám umožňují měřit návštěvnost a zlepšovat kvalitu webu.

Nastavení ochrany osobních údajů

Naše webová stránka používá k poskytování svých služeb a zajištění správného chodu webu soubory Cookies. Některé jsou nutné pro chod webu, trvalé přihlášení, zapamatování uživatelských předvoleb a jiné nám umožňují měřit návštěvnost a zlepšovat kvalitu webu.

Funkční
Povinné

AnalytickéPodmínky zpracování osobních údajů